(1)
Yıldız, Ülkü S.; Aksel, A. Terekemelerde Âşık Şenlik’in Kahramanlık Şiirlerinin Etnopedagojik Açıdan İncelenmesi. Ul. Etnopedagoji Derg. 2024, 4, 1-19.