(1)
Çınar, M. A. AHISKA TÜRKLERİNDE ETNOPEDAGOJİ BAĞLAMINDA ATASÖZLERİ. Ul. Etnopedagoji Derg. 2022, 2, 1-17.