(1)
Kaymak, E. CENGİZ AYTMATOV’UN “GÜN OLUR ASRA BEDEL” ROMANINDAKİ ETNOPEDAGOJİK DEĞERLER. Ul. Etnopedagoji Derg. 2022, 2, 40-56.