Yıldız, Ülkü S., & Aksel, A. (2024). Terekemelerde Âşık Şenlik’in Kahramanlık Şiirlerinin Etnopedagojik Açıdan İncelenmesi. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 4(1), 1–19. https://doi.org/10.5281/zenodo.12598497