Çınar, M. A. (2022). AHISKA TÜRKLERİNDE ETNOPEDAGOJİ BAĞLAMINDA ATASÖZLERİ. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 2(1), 1–17. https://doi.org/10.5281/zenodo.7545244