Kaymak, E. (2022). CENGİZ AYTMATOV’UN “GÜN OLUR ASRA BEDEL” ROMANINDAKİ ETNOPEDAGOJİK DEĞERLER. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 2(1), 40–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.7545275