Yıldız, Ülkü Selin, ve Aynur Aksel. 2024. “Terekemelerde Âşık Şenlik’in Kahramanlık Şiirlerinin Etnopedagojik Açıdan İncelenmesi”. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi 4 (1):1-19. https://doi.org/10.5281/zenodo.12598497.