Çınar, Minara Aliyeva. 2022. “AHISKA TÜRKLERİNDE ETNOPEDAGOJİ BAĞLAMINDA ATASÖZLERİ”. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi 2 (1):1-17. https://doi.org/10.5281/zenodo.7545244.