Kaymak, Eşref. 2022. “CENGİZ AYTMATOV’UN ‘GÜN OLUR ASRA BEDEL’ ROMANINDAKİ ETNOPEDAGOJİK DEĞERLER”. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi 2 (1):40-56. https://doi.org/10.5281/zenodo.7545275.