Yıldız, Ülkü S. ve Aksel, A. (2024) “Terekemelerde Âşık Şenlik’in Kahramanlık Şiirlerinin Etnopedagojik Açıdan İncelenmesi”, Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 4(1), ss. 1–19. doi: 10.5281/zenodo.12598497.