[1]
Ülkü S. Yıldız ve A. Aksel, “Terekemelerde Âşık Şenlik’in Kahramanlık Şiirlerinin Etnopedagojik Açıdan İncelenmesi”, Ul. Etnopedagoji Derg., c. 4, sy 1, ss. 1–19, Haz. 2024.