[1]
M. A. Çınar, “AHISKA TÜRKLERİNDE ETNOPEDAGOJİ BAĞLAMINDA ATASÖZLERİ”, Ul. Etnopedagoji Derg., c. 2, sy 1, ss. 1–17, Haz. 2022.