Yıldız, Ülkü S., ve A. Aksel. “Terekemelerde Âşık Şenlik’in Kahramanlık Şiirlerinin Etnopedagojik Açıdan İncelenmesi”. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, c. 4, sy 1, Haziran 2024, ss. 1-19, doi:10.5281/zenodo.12598497.