Çınar, M. A. “AHISKA TÜRKLERİNDE ETNOPEDAGOJİ BAĞLAMINDA ATASÖZLERİ”. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, c. 2, sy 1, Haziran 2022, ss. 1-17, doi:10.5281/zenodo.7545244.