Çınar, Minara Aliyeva. “AHISKA TÜRKLERİNDE ETNOPEDAGOJİ BAĞLAMINDA ATASÖZLERİ”. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi 2, no. 1 (Haziran 29, 2022): 1–17. Erişim Eylül 25, 2023. https://ethnopedagogy.com/index.php/pub/article/view/6.