“Folklor ve Eğitim”


Özet Görüntüleme: 14 / PDF İndirme: 10

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12598547

Referanslar

Bakırcıoğlu, R. (2016). Ansiklopedik eğitim ve psikoloji sözlüğü. Genişletilmiş ikinci baskı. Ankara. Anı

Yayıncılık

Çınar, İ. (2022). Halk ozanları bağlamında etnoandragoji. Pegem Akademi.

Görkem, İ. (2014). Eflâtun Cem Güney ve folklor çalışmaları (Düzenlenen jübile töreni ve hakkında yazılanlar bağlamında). Masal Babası Eflâtun Cem Güney Sempozyumu Bildirileri. Sivas

Güney, E. C. (1966). Folklor ve eğitim. Millî Eğitim Basımevi

Mutlu, N.Y. (2014). Eflatun Cem Güney’in Sivaslı oluşu. Masal Babası Eflâtun Cem Güney

Sempozyumu Bildirileri, Sivas

Örnek, S.V. (1995). Türk halkbilimi. Ankara. Kültür Bakanlığı Yayınları

https://www.scribd.com/document/395045844/Sedat-Veyis-Ornek-Turk-Halkbilimi-pdf internet adresinden 31.05.2024 adresinden tarihinde edinilmiştir.

Yardımcı, M. (2014). Yüreklerin bam teli Eflâtun Cem Güney. Masal Babası Eflâtun Cem

Güney Sempozyumu Bildirileri, Sivas

İndir

Yayınlanmış

30.06.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Özbey, N. (2024). “Folklor ve Eğitim”. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 4(1), 36–40. https://doi.org/10.5281/zenodo.12598547