Yazım Kuralları

 1. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi (UED), İngilizce ve Türkçe olarak makale kabul eden bir Etnopedagoji dergisidir. Dergi, haziran ve kasım aylarında (yılda iki sayı) yayınlanır
 2. Makaleler ethnopedagogy.com/makale-gonder/ adresinden Microsoft Word dosyası halinde *.doc veya *.docx olarak sisteme yüklenmelidir.
 3. Makalelerin 200-250 kelime arası Türkçe ve İngilizce özeti olmalıdır.
 4. Makalelerde Palatino Linotype yazı tipi kullanılmalıdır.
 5. Yazı metni 11 punto olarak düzenlenmelidir. Tablo, şekil, grafik gibi kısımların başlıkları da 11 punto olmalıdır. Tablolarda ise aynı yazı karakteriyle 8-10 punto aralığında seçilebilir. Satır aralıkları 1,15 olarak ayarlanmalıdır.
 6. Paragraftan önce ve sonra boşluk bırakılmamalı, aralık seçeneği yerine önce ve sonra 6nk aralık seçilmelidir.
 7. Makalelerde tüm başlıklar 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.  Ana bölüm başlıklarının tamamı, 2. derece başlıkların ise ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.
 8. Sayfa kenarları A4 kâğıdında her yandan 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
 9. Makalelerin sunumunda başlık, yazar isimleri, özet, anahtar sözcükler, giriş, materyal ve yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma ile kaynakça kısımları yer almalıdır.
 10. Yayına kabul edilen makalelerde yazar isimleri tam olarak yazılmalı ve unvan içermemelidir.
 11. Türkçe makalelerde 750-1000 sözcük arasında genişletilmiş İngilizce özet bulunmalıdır.
 12. Makaleler genişletilmiş özet ve kaynakça hariç en fazla 7000 sözcükten oluşmalıdır.
 13. Kaynakça 10 punto yazı boyutunda ve APA 7 stiline uygun olarak aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır.

APA 7 Kurallarına Göre Kaynak Gösterme

Uluslararası Etnopedagoji Dergisi yazma kuralları APA 7 kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Aşağıda bazı kurallar belirtilmiştir. Burada bulunmayan hususlar için library.concordia.ca/help/citing/apa.php adresinden bilgi alınabilir.

Süreli yayında tek yazarlı makale Metin içi gösterimi
Uğurlu, C. T., (2017). The social capital of schools: Logistic prediction between variables. Egitim ve Bilim-Education and Science, 42(192): 427-439. (varsa DOI) http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx ….(Uğurlu, 2017). Uğurlu (2017)…..
Süreli yayında iki yazarlı makale Metin içi gösterimi
Oğuz, E. & Çakır, Ö. (2014). The relationship between the levels of loneliness and internet addiction of teacher candidates and their effect by various variables. The Anthropologist (T-Anth). 18(1), 183-189. (varsa DOI) http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx ….(Oğuz ve Çakır, 2014). Oğuz ve Çakır (2005)….
Süreli yayınlarda 3-20 yazarlı makale Metin içi gösterimi
Özkan Ceylan, A., Çulha, A. ve Karakaş, S. (2014). Üniversite öğrencilerinde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin elektrofizyolojik bileşenler ve MMPI-2 puanlarıyla ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 29(74), 66-89. …(Özkan Ceylan ve ark., 2014). Özkan Ceylan ve ark. (2014)….
Popüler dergi ve gazete makalesi Metin içi gösterimi
Aliyeva Çınar, M. (2016, Ekim). Gurbette kalanların hasretlik gözyaşları. Eğitişim Dergisi. 52. https://www.egitisim.gen.tr/gurbette-kalanlarin-hasretlik-gozyaslari/ ….(Aliyeva Çınar, 2016). Aliyeva Çınar (2016)….
Tek yazarlı kitap Metin içi gösterimi
Çınar, İ. (2021). Etnopedagoji: Atabek Yurdu (3. Baskı). Pegem Akademi. ….(Çınar, 2021). Çınar (2021)…..
İki yazarlı kitap Metin içi gösterimi
Ahundov, E. ve Tezcan S. (1978). Azerbaycan halk yazını örnekleri. Türk Dil Kurumu Yayınları. ….(Ahundov ve Tezcan, 1978). Ahundov ve Tezcan (1978)….
Kitap bölümü Metin içi gösterimi
Parman, T. (2019). Mit, efsane, destan, hikâye, anlatı, söz, söylem… Sahi neden anlatıyoruz? Psikomitoloji: İnsanı öykülerinde aramak. (3. Baskı, s. 157-170) içinde. İthaki Yayınevi. ….(Parman), 2007). Parman (2007)…..
Editörlü kitap Metin içi gösterimi
Saydam, M.B. ve Kızıltan, H. (Ed.). (2019). Psikomitoloji: İnsanı öykülerinde aramak. (3. Baskı). İthaki Yayınevi. ….(Saydam ve Kızıltan, 2019). Saydam ve Kızıltan (2019)…..
Editörlü kitapta bölüm Metin içi gösterimi
Özkan Ceylan, A. ve Bekçi, B. (2012). Algı. N. Güngör Ergan, B. Şahin Kütük ve R. Coştur (Ed), Davranış bilimleri (s. 33- 53) içinde. Siyasal Kitabevi. ….(Özkan Ceylan ve Bekçi, 2012). Özkan Ceylan ve Bekçi (2012)….
Çeviri kitap Metin içi gösterimi

Boçarov, V. V. (2020). Hukuk antropolojisi: Yazılı olmayan kanun. (Çev. E. Gurbanova). Doğu Kütüphanesi.

Freud, S. (1961). The interpretation of dreams: The complete and definitive text (J. Strachey, Trans.). Science Editions (Original work published 1900).

….(Boçarov, 2020). Boçarov (2020)….. ….(Freud, 1900/1961). Freud (1900/1961)…..
Sözlük ve Ansiklopedi Metin içi gösterimi
Bakırcıoğlu, R. (2016). Ansiklopedik eğitim ve psikoloji sözlüğü (2. Baskı), Anı Yayıncılık. VandenBos, G. R. (Ed.). (2013). APA dictionary of clinical psychology. American Psychological Association. ….(Bakırcıoğlu, 2016). Bakırcıoğlu (2016)….. ….(VandenBos, 2013). VandenBos (2013)…..
Bildiri ve sunum Metin içi gösterimi

Selvi, K. ve Alagöz, Y. (2016). Öğretmenlerin Etnopedagojik Yaklaşımla Yetiştirilmesinin Tarihi Temelleri. [Sözlü sunum] II. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. Bişkek, Kırgızistan.

Çakmak, Z., & Güre Duru, A. (2016, September, 15-19). The investigation of the relationship among mother’s reports of economic hardship, marital conflict and adolescent’s problem behaviors in the framework of the family stress model: A follow up study [Oral presentation]. XVth Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, La Barrosa, Spain.

….(Selvi ve Alagöz, 2016). Selvi ve Alagöz (2016)….. …

(Çakmak & Güre Duru, 2016). Çakmak & Güre Duru (2016)…

Tezler Metin içi gösterimi

Akramova, D. (2006). Kırgızistan’da orto mekteplerdeki “adep sabağı” dersinde din eğitimiyle ilgili amaçların gerçekleşme düzeyi (Oş örneği). [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, SBE]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Watkins, S. (2011). The neural basis of attention and perception in the human brain [Doctoral dissertation, University College London]. UCL Discovery. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1323001/1/1323001.pdf

….(Akramova, 2006). Akramova (2006)….. …(Watkins, 2011). Watkins (2011)….
Medya kaynakları (Film, video, podcast…) Metin içi gösterimi

Öğüt, E. H. (2020, Temmuz) Bir de benden dinleyin 11-etnomüzikolog Evrim Hikmet Öğüt: Müzik evrensel değildir Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=9VYacq8Nr5M 

Simons, D. (2010, Mach 14). The “door” study [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=FWSxSQsspiQ

….(Öğüt, 2020). Öğüt (2020)….. ….(Simons, 2010). Simons (2010)….
İnternet kaynakları Metin içi gösterimi

Türkiye İstatistik Kurumu (2020, 16 Eylül). Veri gönderilen uluslararası kurum / kuruluşlar. https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Veri_Gonderilen_Kurum_Kuruluslar   adresinden 16 Eylül 2021 tarihinde alınmıştır.

World Health Organization. (2020). Coronavirus. Retrieved September 2, 2020 from https://www.who.int/healthtopics/coronavirus#tab=tab_1

….(Türkiye İstatistik Kurumu, 2020). Türkiye İstatistik Kurumu (2020) …

(World Health Organization, 2020) World Health Organization (2020)….