Yayıncı

ULUSLARARASI ETNOPEDAGOJİ DERGİSİ

ISSN 2792-0798

Uluslararası Hakemli Akademik Dergi

Altı Aylık Süreli Yayın

Sahibi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Utku Kubilay Çınar

Logo Tasarım

Gültekin Erdal

İnternet Adresi

www.ethnopedagogy.com

Adres: Kafkas Üniversitesi, Dede Korkut Eğitim Fakültesi, Kars/ Türkiye

Tel. +90474 225 11 50 / 1442

Yazı, öneri ve taleplerinizi için
e-posta: ijoethno@gmail.com