Yazar Rehberi

Dergiye gönderilen aday makaleler dergi editörü tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme sürecinde, uygun bulunan yazılar değerlendirme aşamasına geçirilirken, yayın koşullarına uymayan yazılar düzeltilmek üzere sorumlu yazara gönderilebilir, biçimce düzenlenebilir veya reddedilebilir. Değerlendirme aşamasında editör, yazıyı uygun gördüğü hakemlere incelenmek üzere gönderir.

Aşağıda belirtilen yazma kurallarına uygun olan makaleler hakem sürecine alınır:

  • Aday makalelerin derginin amaç, kapsam, yayın etiği ve politikası dahilinde olması gerekir.
  • Aday makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
  • Dergide kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Bu yüzden değerlendirme sürecine sunulan makalede yazar(lar)ın kimliğini belirtecek bir işaret, isim ya da ifadeye yer verilmemelidir.
  • Türkçe makalelere, 200-250 arası sözcükten oluşan bir İngilizce “Özet” ile 750-1000 arası sözcükten oluşan bir “Genişletilmiş Özet” eklenmelidir. İngilizce makaleler için 200-250 sözcüklü Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. (Ana dili Türkçe olmayan yazarlar için bu çeviri hizmeti dergi tarafından sağlanacaktır.)
  • Bir çalışmanın uzunluğu ekler dâhil 7000 sözcüğü geçmemelidir. Kaynakça ve genişletilmiş özet buna dahil değildir.
  • Aday makaleler UED yazım ve yayın kurallarına uygun olmalıdır (APA 7 sürümü esas alınmıştır).
  • Aday makaleler dergi şablonuna uygun hazırlanmalıdır. (Şablon, dergi sayfasından indirilebilir.)

Aday makale daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Tam metni yayımlanan bildiriler de yayına kabul edilmez.

Yayın öncesinde kör hakem ilkelerine uygun olarak değerlendirmeler yapılır. Aday makaleler, alan uzmanı iki hakem tarafından değerlendirilir. Net bir kanaat oluşmaması halinde üçüncü bir hakem tarafından incelenir. İki hakemin kabul etmesi ve editörün onayından geçmesi halinde makale yayın sırasına alınır.

Yayımlanması için dergiye gönderilen her makale için intihal denetimi yapılır. Bu aşamadaki tüm hukuki sorumluluk yazarlara aittir.