İntihal Politikası

Yayımlanması için dergiye gönderilen her makale için intihal denetimi yapılır. Bu aşamadaki tüm hukuki sorumluluk yazarlara aittir.