Genç Kuşakların Yahudi Halk Folklorundaki Eğitime İlişkin Fikirleri


Özet Görüntüleme: 50 / PDF İndirme: 28

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8101935

Anahtar Kelimeler:

Yahudi Halkının Folkloru, Genç Nesiller, Eğitim Potansiyeli, Manevi Kültür, Atasözleri, Özdeyişler, Efsaneler

Özet

Bu çalışma, Yahudi halkının folklorunda eğitim gören genç nesillerin fikirlerinin analizine adanmıştır. Konunun öneminden bahsetmişken, Yahudi halkının folklorunun, sosyal ve kültürel deneyimi yeni nesillere aktarmanın özel bir biçimi olarak, manevi ve ahlaki yaşamın bir krizi olduğunda modern sosyokültürel koşullarda göz ardı edilmemesi gereken büyük bir eğitim potansiyeline sahip olduğu belirtilmelidir. İnsanların manevi kültürünün korunduğu kültürel ve tarihi miras, toplum istikrarının kilit bir unsuru olarak hizmet eder. Sözlü halk sanatında, pedagojik deneyimin bir tür genellemesi olan eğitimin sonuçları belirtilir. Yahudi halkının kültüründe folklorun rolü ve öneminin felsefi anlayışı, bu konuda genelleştirilmiş bir tarih yazımı analizi olarak sunulmaktadır. F. Brenye, F. Kandel, G. Gretz, S.M. Dubnov, A. David, A.A. Potebnya, V.I. Chicherov, V.V. Radlov, A.F. Khintibidze, V.I. Filonenko gibi yazarların temel eserlerinin yanı sıra çağdaş yazarların makaleleri: S. Moffitt, N. Abdimuratova, J. Abdimuratov, M. Galkina, A.A. Ivanov, Ya.S. Ivashchenko, E.V. Klimova ve diğerleri bu çalışmanın teorik ve metodolojik temeli olarak hizmet etmiştir. Atasözleri, özdeyişler, masallar ve efsaneler, Yahudi halkının folklorundaki en geniş ve bilgilendirici etnopedagojik fenomendir. Yüksek ahlaki anlamla doludurlar ve kişiliğin neyin iyi neyin kötü olduğu pozisyonlarından karakteristik değerlendirmeleri yaparlar. Bilge tavsiyelerini, yaşam pratiğinin bir sonucu olarak edinilen talimatları, bir kişi üzerindeki gözlemleri, kişinin alışkanlıklarını ve insanların sosyal ilişkileri hakkındaki karakterini somutlaştırırlar. Yapılan araştırmalar sonucunda, sözlü halk sanatının Yahudi etnopedagojisinde tüm etnopedagojik bilime uzanan eğitsel önemi gösterilmiştir. Folklorda yer alan kültürün, manevi ve ahlaki değerlerin gelişimi, kişiliğin sosyal oluşumunun en önemli yönlerinden biri olup, genç nesillerin hayata etkin bir şekilde hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Referanslar

Abdimuratova, N., Abdimuratov, J. The Role Of Folk Traditions In Moral Education Young Generation. International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29, No. 8, (2020), pp.3532-3538

Brenje, F. (1924). Jews and the Talmud: The Moral Teaching and Social Foundations of the Jewish People according to their Holy Book, the Talmud, with an Overview of the Historical Circumstances under which the Jewish People Departed from the Law of Moses. Munich

David, A. (1972). The Historical Significance of the ‘Elders’. Jerusalem in the Writings of Rabbi Ovadia of Bertin. Jerusalem. pp. 221-243

Filonenko, V.I. (1930). Materials on the Study of Karaite Folk Poetry - proverbs and sayings. News of the Crimean Pedagogical Institute. Vol. III, pp. 201-212

Galkina, M. (2021). Traditions of folk culture and education. E3S Web of Conferences 284(117):08015. DOI:10.1051/e3sconf/202128408015

Gretz, G. (1904-1908). The History of the Jews from Ancient Times to the Present. Volume 2. Odessa

Ivanov, A.A., Ivashchenko, Ya.S. (2018). Axiology of human formation in traditional culture. Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, 8(6):236-249. DOI:10.15293/2226-3365.1806.15

Kandel, F. (1990). Essays on Times and Events from the history of Russian Jews. Part Two: 1772-1882. Jerusalem: Tarbut Association

Khintibidze, A.F. (1951). Ideas of Education in the Georgian Folk Epic. Tbilisi

Klimova, E.V. The Image of Childhood in the Folklore of the Indigenous Small-Established Peoples of the Far East. Conference: International Scientific Conference "Far East Con" (ISCFEC 2020). DOI:10.2991/aebmr.k.200312.024

Moffitt, S. (2013). Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions. Reference and User Services Quarterly 53(1):85-86. DOI:10.5860/rusq.53n1.85

Nesova, N. (2020). Aspects of Moral Education of Students Through the Prism of Christian Values. Scientific Research and Development Socio-Humanitarian Research and Technology 9(1):72-78. DOI:10.12737/2587-912X-2020-72-78

Radlov, V.V. (1896). Samples of Folk Literature of the Northern Turkic Tribes. Part VII. St. Petersburg

Talmud- Mishnah and Tosefta. Volume 1 (Book 1, 2). (1902). Moscow: P.P. Soykin Publishing House.

The Bible. (1904). St. Petersburg

The Torah. The Pentateuch and the Haftarot. ( 2009). Moscow: Publishing activity ‘Gesharim’ (Bridges of Culture)

Toleubekova, R.K., Zhumataeva, E., Sarzhanova, G.B. (2022). The Role of Ethnopedagogy in Shaping Positive Attitudes towards Traditional Values of Kazakh People among Future Teachers in Kazakhstan. Bulletin for Christian Scholarship 87(1):1-12. DOI:10.19108/KOERS.87.1.2430

Дубнов, С. М. (1912). Краткая история евреев 512.

Нохим-Залманович (2002). Еврейские пословицы. Петрозаводск

Потебня, А.А. (1865). О мифическом значении некоторых образов и верований. Москва

Чичеров, В.И. (1956). Календарь Поэзия и ритуалы. Москва

İndir

Yayınlanmış

30.06.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Redkina, L. I., & Zakiryanova, I. A. (2023). Genç Kuşakların Yahudi Halk Folklorundaki Eğitime İlişkin Fikirleri. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 3(1), 49–60. https://doi.org/10.5281/zenodo.8101935