“Uluslararası Bakışla Etnopedagojiye Giriş”

Kitap İncelemesi


Özet Görüntüleme: 84 / PDF İndirme: 47

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8054203

Anahtar Kelimeler:

“Uluslararası Bakışla Etnopedagojiye Giriş”

Özet

Bu çalışmada editörlüğünü İkram Çınar’ın yaptığı Türkiye, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan etnopedagogların çalışmalarıyla oluşturulan “Uluslararası Bakışla Etnopedagojiye Giriş” isimli eser incelenmiştir.

Referanslar

Alagöz-Hamzaj, Y. (2017). Öğretmen Eğitimi Programlarındaki Etnopedagojik Ögelerin İncelenmesi: Kırgızistan Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri ABD. Eskişehir.

Alimbekov, A. (2007). Etnopedagojı̇ ve Kırgız etnopedagojisinin temel kavramları. Türk

Yurdu, 27 (242). https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=3744

Aliyeva Çınar, M. (2022). Ahıska Türklerinde Etnopedagoji Bağlamında Atasözleri. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 2(1), 1-17.

Çınar, İkram (Ed.), (2023), Uluslararası Bakışla Etnopedagojiye Giriş. 2. Basım, Ankara: Pegem Akademi.

Çınar, İ. (2021). Etnopedagoji: Atabek Yurdu.3. Baskı. Pegem Yayınları.

Volkov, G. N. (1974). Etnopedagogika.Çeboksarı.

İndir

Yayınlanmış

30.06.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Çam Tosun, F. (2023). “Uluslararası Bakışla Etnopedagojiye Giriş”: Kitap İncelemesi. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 3(1), 76–81. https://doi.org/10.5281/zenodo.8054203