ÇOCUK, ETNOS, ÇOCUK YETİŞTİRME VE EĞİTİM ALANLARINDA KULLANILAN TERİMLERE İLİŞKİN YORUMLAR


Özet Görüntüleme: 104 / PDF İndirme: 54

Yazarlar

  • Barno UBAYDULLAEVA1 Doç. Dr., Özbekistan Millî Üniversitesi, Antropoloji ve Etnoloji Bölümü, Taşkent, Özbekistan.

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7545295

Anahtar Kelimeler:

halk pedagojisi, etnopedagoji, etnolojik

Özet

Bu makalede “halk pedagojisi” ve “etnopedagoji” gibi kavramlara yönelik farklı yaklaşımlar incelenmiştir. Bu kavramların birçok pedagog tarafından verilen tanımları, etnologların tanımları ile karşılaştırılmıştır. Etnopedagoji ve halk pedagojisi içerik anlamına göre birbirinden ayrılır. Buna göre bir yaklaşımda “etnopedagoji bir bilimdir”, “halk pedagojisi ise halkın genç neslin eğitimi konusundaki görüş ve deneyimleridir”; Bir başka yaklaşımda "etnopedagoji", farklı halkların eğitim geleneklerinin karşılaştırmalı analizi anlamına gelen bir kavramdır. "Halk pedagojisi" ise belirli bir etnik grubun eğitim gelenekleri olarak yorumlanır; başka bir yaklaşımda da kavramların eş anlamlı olduğu dile getirilir. Etnopedagojiyi etnolojik bir bakış açısından araştırmak eşsiz ve ilginçtir. Etnolojik yaklaşımda, insanların eğitim deneyimleri bir süreç olarak incelenir ve insanların eğitimle ilgili hayallerine ve fikirlerine değil, eğitimin pratik ölçütlerine ve yöntemlerine dikkat edilir. Halk pedagojisi, genç neslin yetiştirilmesiyle ilgili folklor ve uygulamalı deneyimlerdir. Etnopedagoji ise bir yandan halk pedagojisini, diğer yandan eğitim ve öğretimin ölçütlerini, yöntemlerini ve deneyimlerini inceleyen disiplinler arası bir alandır. Dünyada farklı etnik kökenler olduğuna göre, etnik özelliklerinin aile, yaşam tarzı, mahalle ve tüm eğitim sistemi üzerinden oluştuğu anlamına gelir. Yukarıdaki hususlar etnolojik bir yaklaşımla incelenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

29.11.2022

Nasıl Atıf Yapılır

UBAYDULLAEVA1, B. (2022). ÇOCUK, ETNOS, ÇOCUK YETİŞTİRME VE EĞİTİM ALANLARINDA KULLANILAN TERİMLERE İLİŞKİN YORUMLAR. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 2(2), 63–77. https://doi.org/10.5281/zenodo.7545295