“Çuvaşskaya Pedagogika Kak Fenomen Mirovoy Tsivilizatsii”


Özet Görüntüleme: 15 / PDF İndirme: 10

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12598531

Referanslar

Çınar, İ. (2022). Etnopedagojide araştırma yöntemleri. İ. Çınar (Ed.) Uluslararası bakışla etnopedagojiye giriş (ss. 65-103) içinde, Pegem Akademi Yayınları.

Ersoy, F. (2007). Çuvaş Türkçesi. A.B. Ercilasun (Ed.) Türk lehçeleri grameri (ss. 1285-1340) içinde. Akçağ Yayınları.

Özkan, N. (2005). Türk dilinin yurtları. Akçağ Yayınları.

Uşinskiy, K. D. (1990). O narodnosti v obşestvennom vospitanii. S. F. Egorov (Haz.) Pedagogiçeskiye soçineniya içinde, Pedagogika.

Yılmazkaya, E. (2019). St. Petersburg’da bir azınlık dili olarak Çuvaşçanın belgelenmesi. E. Yılmaz, B. Bayram, İ. Sarı (Ed.) Çuvaş dili, edebiyatı ve halkbilimi (ss. 217-223) içinde. Nobel Bilimsel Eserler.

İndir

Yayınlanmış

30.06.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Aliyeva Çınar, M. (2024). “Çuvaşskaya Pedagogika Kak Fenomen Mirovoy Tsivilizatsii”. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 4(1), 31–35. https://doi.org/10.5281/zenodo.12598531