Çuvaş-Türk Tarihî ve Pedagojik Bağlamında Çocuk ve Gençlerin Eğitim-Öğretimi


Özet Görüntüleme: 30 / PDF İndirme: 19

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12598509

Anahtar Kelimeler:

Çuvaş Türkleri, Çuvaş-Türk İlişkileri, Etnopedagoji, Çocuk ve Gençlerin Eğitimi

Özet

Birey belirli bir grubun üyesi olarak dünyaya gelir, hayatını içinde doğduğu ortama göre sürdürürken kendi toplumun çocukları eğitme usullerine bağlı kalarak yetişir. Her bir toplumda görülen çocukları yetiştirme usulleri de nesilden nesile aktarıla gelen deneyim birikimleriyle şekillenir. Bu eğitimin literatürdeki adı da etnopedagojidir. Etnopedagoji; “bir toplumun kendi geleneğinden getirdiği deneyimle, ülküselleştirdiği insanı elde etmek için uyguladığı çocuk yetiştirme biçimi ve bunun bilgisi” anlamına gelir. Etnopedagoji kavramı, eski Sovyetler Birliği coğrafyasında Çuvaş asıllı bilgin Volkov tarafından ortaya atılmış ve bu coğrafyada yaşayan etnik grupların kendi içinde çocuk yetiştirme usullerini inceleyen bir bilim dalı olarak günümüze kadar kullanılagelmiştir. Diğer topluluklarda görüldüğü gibi Türk toplumlarında da etnopedagoji üzerinde önemli araştırmalar yapılmıştır. Bu toplumlardan biri de Çuvaşlardır. Çuvaşlar, tarihî süreç içerisinde ana Türk gövdesinden ayrılan ilk Türk boyudur. Ortak geçmişe sahip olan bu halkların çocuk ve gençleri yetiştirme usullerinde de ortaklıklar görülmektedir. Bu çalışmada, Çuvaş-Türk tarihî ve pedagoji bağlamında çocukların ve gençlerin yetiştirme usulleri üzerinde durulmuş; çocukların aile içinde, akrabalar ve yakın çevre içinde neyle, nasıl ve hangi amaçla eğitildiği irdelenmiştir.

Referanslar

Afanasyev, İ.İ. (2000). Etnopsihologiçeskiye aspektı vospitaniya i razvitiya liçnosti (na primere çuvaşskogo etnosa). ÇGPU im. İ. Ya. Yakovleva.

Akar, A. (2016). Türk dili tarihi. (11. Baskı). Ötüken Neşriyat.

Aliyeva Çınar, M. (2022). Etnopedagojinin temelleri. Uluslararası bakışla etnopedagojiye giriş (Ed. İ. Çınar) içinde (1-37). Pegem Akademi.

Bayram, B. & Durmuş, O. (2013). Çuvaşlar ve Çuvaşistan. Yeni Türkiye: Türk Dünyası Özel Sayısı Eylül-Ekim 2013, Yıl 9, Sayı 54, ss. 2053-2071.

Canan, İ. (1983). Hz. Muhammed’ göre aile ve okulda eğitim. Cihan Yayınları.

Çıkılı, Y. (2008). Eğitimle ilgili temel kavramlar. Eğitim bilimine giriş (4. Baskı) (Ed. K. Keskinkılıç) içinde (1-34). Sempati Yayınları.

Çınar, İ. (2019). Etnopedagoji: Atabek yurdu. Pegem Akademi.

Çınar, İ. (2022). Etnopedagojide araştırma yöntemleri. Uluslararası bakışla etnopedagojiye giriş (Ed. İ. Çınar) içinde (65-92), Pegem Akademi.

Danilov, V.D. & Pavlov, B.İ. (2003). İstoriya Çuvaşii (s drevneyşih vremen do kontsa XX veka). Çuvaşskoye knijnoye izdatel’stvo.

Dmitriyev, V.D. (1986). İstoriya Çuvaşii XVIII veka. Çuvaşskoye knijnoe izdatel’stvo.

Durmuş, O. (2012). Uzaktaki kuzenlerimiz: Çuvaşlar. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından yirmi yıl sonra Rusya Federasyonu. Türk dilli halklar – Türkiye ile ilişkiler (Ed. E. Büyükakıncı ve E. Bacanlı) içinde (375-426). Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

Ersoy, F. (2018). Çuvaş Türkçesi. Türk dilinin uzak lehçelerii: Çuvaş Türkçesi, Saha/Yakut Türkçesi, Halaç Türkçesi (Ed. A. Buran) içinde (9-110). Akçağ Yayınları.

Ertürk, S. (1997). Eğitimde ‘program’ geliştirme. Meteksan.

İvanov, V.P., Nikolayev, V.V. & Dmitriyev, V.D. (2000). Çuvaşi: etniçeskaya istoriya i traditsionnaya kul’tura. İzdatel’stvo DİK.

Kahovskiy, V.F. (2003). Proishojdeniye çuvaşskogo naroda. 3-e izdaniye. Çuvaşskoye knijnoye izdatel’stvo.

Matveyev, A. G. (2002). Mifı, traditsii i obryadı çuvaşey. Çuvaşskiy universitet.

Özkan, N. (2004). Türk dilinin yurtları. Akçağ Yayınları.

Petrova, T.N. (2000). Çuvaşskaya pedagogika kak fakt mirovoy kul’turı. Çuvaşskoye knijnoe izdatel’stvo.

Tezcan, M. (1994). Eğitim sosyolojisi. (9. Baskı). Zirve Ofset.

Volkov, G. N. (2002). Pedagogika lübvi. İzbrannıye etnopedagogiçeskiye soçineniya: v 2 t. T. 2. İzdatel’skiy dom Magistr-Press.

http://enc.cap.ru, Erişim tarihi: 13.04.2024.

https://web.archive.org, Erişim tarihi: 13.04.2024.

İndir

Yayınlanmış

30.06.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Petrova, T. N., & Aliyeva Çınar, M. (2024). Çuvaş-Türk Tarihî ve Pedagojik Bağlamında Çocuk ve Gençlerin Eğitim-Öğretimi . Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 4(1), 20–30. https://doi.org/10.5281/zenodo.12598509