BİR BİLİM DALI OLARAK ETNOPEDAGOJİYİ TANIMAK: “ETNOPEDAGOJİ: ATABEK YURDU”


Özet Görüntüleme: 42 / PDF İndirme: 60

Yazarlar

  • Roşangül Gulamova Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans öğrencisi,

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7545287

Özet

İnsan, bir toplum içinde dünyaya gelir ve topluma faydalı birer birey yetiştirmek için eğitilir. İnsanı eğitmek zor olduğu kadar, zahmetli de bir süreçtir.

İndir

Yayınlanmış

29.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Gulamova, R. (2022). BİR BİLİM DALI OLARAK ETNOPEDAGOJİYİ TANIMAK: “ETNOPEDAGOJİ: ATABEK YURDU”. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 2(1), 57–62. https://doi.org/10.5281/zenodo.7545287