ETNOPEDAGOJİNİN TEMEL ESERİ: ÇUVAŞ ETNOPEDAGOJİSİ


Özet Görüntüleme: 80 / PDF İndirme: 67

Yazarlar

  • Roşangül GULAMOVA Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi, https://orcid.org/0000-0003-4100-4895

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7545403

Özet

G. N. Volkov, “Çuvaş Etnopedagojisi”, (Genişletilmiş 3. Baskı), Çeboksarı, İ. Ya. Yakovlev Vakfı, Çeboksarı Ekonomi ve Yönetim Enstitüsü, St. Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi Yayınları, 2004, 488 s.

İndir

Yayınlanmış

29.11.2022

Nasıl Atıf Yapılır

GULAMOVA, R. (2022). ETNOPEDAGOJİNİN TEMEL ESERİ: ÇUVAŞ ETNOPEDAGOJİSİ. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 2(2), 89–93. https://doi.org/10.5281/zenodo.7545403